Låssmed

På denna sida hittar du fakta och information om yrket låssmed samt information om t.ex. hur man utbildar sig till låssmed. Utöver detta publicerar vi en komplett katalog över alla låssmeder som finns i Sverige.

Vad är en låssmed?

Som låssmed förutsätts man inneha expertis och erfarenhet av att montera, byta och öppna olika typer av lås. Förr i tiden arbetade låssmeden också med själva tillverkningen av låsen, därav förekomsten av ordet smed i låssmed. En låssmed kan både hjälpa till med montage av lås till hemmet men har i många fall även jour för att kunna hjälpa den som låst in sina bilnycklar eller om en dörr till huset gått i baklås. Många låssmeder är också återförsäljare av s.k. säkerhetsdörrar. En låssmed kan i de flesta fall ta sig in i olika typer av lås utan att förstöra dom. Vanligtvis gör han eller hon detta genom att dyrka upp låset. Ibland kan dock låset behöva borras upp.

Utbildning till låssmed

På gymnasienivå finns det en grundläggande utbildning för den som vill studera till låssmed. Denna utbildning till låssmed håller på i 3 år och finns på knappt 20 orter runt om i Sverige. Mer information om gymnasie utbildningen till låssmed finns hos Skolverket. Några exempel på orter där du kan studera till låssmed är Malmö, Stockholm, Östersund, Linköping och Halmstad.

Vidareutbildningar för låssmeder

Många låssmeder väljer att då och då vidareutbilda sig inom olika speciella inriktningar i sitt hantverk. För att få reda på vilka olika vidareutbildningar som finns för närvarande så kontaktar man enklast Svenska Stöldskyddsföreningen, här finns uppdaterade listor över vidareutbildningar för låssmeder.

Att arbeta som låssmed

Eftersom låssmedsyrket är ett hantverk med stora inslag av fingerkänsla och små detaljer så underlättar det om du besitter egenskaper som tålamod och noggrannhet. Själva arbetet medför i de flesta fall någon form av jour och de flesta arbetsgivare kräver att du både har körkort och kan tänka dig att ha en jourtjänst. Eftersom du ofta arbetar på ställen med hemlighetsklassad information så kontrolleras ibland din bakgrund och då förutsätts det att du tidigare inte har blivit dömd för några brott.

Certifierad låssmed

Sveriges låssmeder har tillgång till ett riksförbund som heter Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, kortare benämnt SLR. För närvarande har SLR drygt 160 olika låssmedsföretag som medlemmar. Tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen så har SLT tagit fram en certifieringsom är frivillig, vilken ett låssmedsföretag och dess personal kan välja att genomgå.